Po vyplnení DOTAZNÍKU k téme Láskyplné vzťahy s deťmi získate voľný vstup na skupinové stretnutie.